PANDa to akronim Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), a więc źródła aktualnej i niepodważalnej informacji o natężeniach deszczów miarodajnych, do projektowania oraz modelowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.